Telefonáljon!   061 321 05 77 0620 259 6363  | 0620 9711 655         Jelentkezzen be ON-LINE!  

Follow Us

Állkapocs (mandibula)

 Állatokban két külön csont, de emberben már csecsemőkorban összenő.
Két részt különböztetünk meg: egy patkószerűen meghajlított testet (Corpus mandibulae) és ennek mindkét végén kb. 125°-os szögben felszálló ágat (Ramus mandibulae).
Az állkapocs teste egy alsó vaskosabb részből (basis mandibulae) és egy felső keskenyebb, az alsó fogakat hordozó részből (pars alvelolaris) áll. A fogmedreket (alveoli dentales) csontsövények (septa interalveolaria) választják el egymástól. Hasonló, de kisebb csontsövények (septa interradicularia) vannak a többgyökerű fogak gyökerei közt is.

Az állkapocscsont (mandibula) az arckoponya egyik csontja, mely az alsó fogívet hordozza.

Külső felszínén, a középvonalban megfigyelhetjük a symphysis mandibulae-t, a két állkapocsfél egyesülésének helyét. Ugyanitt találjuk az állcsúcsot (protuberantia mentalis). Ettől oldalra található egy gumó, a tuberculum mentale, innen húzódik felfele és hátrafelé a mandibula szárának a külső széléhez a linea obliqua externa. Erről erednek sorban az alsó ajkat lefelé húzó izom, a szájzugot lefelé húzó izom, a trombitásizom és a raphe pterygomandibularis. A protuberantiától oldalt és a tuberculum fölött van a fossa mentalis, ahonnan az állcsúcsi izom és részben az száj körüli izom ered.
Hátrább, kb. a kisőrlők tájékán nyílik a foramen mentale-n keresztül az állcsont csatornája (canalis mandibulae). A csatornában található a csontot ellátó ér-ideg köteg. Belső felszínén izom eredési helyek vannak: spina mentalis – négy kiemelkedés a nyelv és a nyelvcsont feletti izmoknak, alatta a középvonalhoz közel a m. digastricus tapadási helye, a fossa digastrica, linae mylohyoidea – hátra és felfele húzódó vonal, az azonos nevü izom számára. A linae mylohyoidea kétoldalán találjuk két nyálmirigy benyomatát: felül és elől a nyelvalatti mirigyét, alul és hátul az állkapocs alatti mirigyét.
Az állkapocs szára haránt irányban lapított, négyszögletes lemez. A test síkjához viszonyítva 20-25°-kal hajlik el kifele. Az állkapocs szöglete, a test és a szár között jön létre. A szög nagysága a korral változik: felnőttnél 110-125°, míg csecsemőkorban és öregkorban nagyobb, 135-150°. Külső és belső felszínén is egy-egy izomtapadási hely van: tuberositas masseterica és pterygoidea.
A szár felső részén két nyúlvány található, melyeket egy mély bevágás, az incisura mandibulae választ el. Előrébb van a processus coronoideus, itt tapad a halántékizom, és hátul az ízületi nyúlvány (processus condylaris). Az ízületi nyúlvány egy, a hossztengelyével befelé és hátrafelé tekintő, tojásdad alakú fejben (caput mandibulae) végződik ez az állkapocsízület része. A fej alatt helyezkedik el a nyak (collum mandibulae), melynek elülső felszínén (a fovea pterygoideán) tapad a Musculus pterygoideus lateralis.
A szár belső felszínén található a mandibula nyílása (formen mandibulae). Ez előtt és kissé felette található egy csontlemez: lingula mandibulae vagy Spix-féle tövis. Fogászati és szájsebészeti beavatkozások során, az alsó fogak ún. vezetéses érzéstelenítését ide fecskendezett érzéstelenítőszerrel hozzuk létre.

Ajakformálás, ajakfeltöltés
Állkapocs (mandibula)
Állkapocsízület (temporo-mandibuláris ízület, TMJ, TMI)
Állkapocstörések
Arccsonttörések
Bölcsességfogak
Ciszták és műtéti megoldásaik
Csontpótlás, sinus lift
Felső állcsont (maxilla)
Fog eredetű gyulladások
Foghúzás - fájdalom nélkül
Gócbetegség, fogászati góc, fog eredetű góc
Gyökércsúcs-rezekció, ( = gyökércsúcs-amputáció)
Koponya csontjai és felépítése
Mivel foglalkozik a szájsebészet?
Mucokele
Szájüregi (nem fog eredetű) gyulladások

Elérhetőségek

logo sanoralbudapestSanoral Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Budapest, VII. kerület Erzsébet körút 58. (II. emelet)
(061) 3210577  0620 259 6363
 

logo sanoralerd
Sanoral  fogászat és szájsebészet Érd
 
2030 Érd Angyalka utca 1/a.
+3620 971 1655
 
 

Sanoral Fogászati és Szájsebészeti Klinika - esztétikai fogászat, szájsebészet, fogszabályozás, gyermekfogászat, implantológia, parodontológia - Sanoral Budapest

Sanoral Fogászat és Szájsebészet - esztétikai fogászat, szájsebészet, fogszabályozás, gyermekfogászat, implantológia, parodontológia - Sanoral Érd

Online bejelentkezés

Megközelítés