Telefonáljon!   061 321 05 77 0620 259 6363  | 0620 9711 655         Jelentkezzen be ON-LINE!  

Follow Us

Héjkerámia (direkt és indirekt)

A héjkerámiákat két csoportba oszthatjuk:

A direkt héjat (direkt veneer, recontouring) a fogorvos készíti el a rendelőben, e célra szolgáló speciális anyagokból. Az anyagok rétegezési technikával kerülnek a fogfelszínre, oly módon, hogy az egyes anyagszíneket (amelyek alig térnek el egymástól) váltakozva alkalmazza. Nem ritka, hogy egy direkt héjrestauráció akár 8-10 különböző árnyalat használatával áll elő. Ilyen módon a direkt héj megalkotása valóságos művészi munka.
Az ilyen típusú héjak tehát egy ülésben, azonnal használhatóan kerülnek a fogfelszínre, tehát nem igénylik a fogtechnikai laboratórium közreműködését. Ennek következtében a kedvező esztétikai eredmény azonnal látható. Alkalmazásuk során a foganyagból a lehető legkevesebbet kell feláldozni (kevesebbet, mint indirekt héjkerámia készítésekor). Sérülékenységük csekélyebb, mint az indirekt héjaké.

Az indirekt kerámiahéjak (indirekt héj, kerámiahéj, veneer) fogtechnikai laboratóriumban készülnek. Preparálásuk során a fogból 0.5-1 mm-t távolítunk el, tehát ezek készítése során is minimális foganyag-vesztéssel kell számolni. A fogtechnikai laboratórium egy lenyomat alapján készíti el a héjakat. A fogfelszínre ragasztásukhoz egy e célra kifejlesztett speciális ragasztót használunk. Felragasztásukhoz azonban meg kell várni, amíg a fogtechnikai laboratórium elkészíti őket.

Kerámiahéjak indikációs területei:

1. zománchibák, szuvasodások és elszíneződések a fog anyagában, különös tekintettel a frontfogazatra (például erős tetraciklin (egykor "divatos" antibiotikum) okozta elszíneződés, amely a professzionális fogfehérítési eljárásokra nem reagál)

2. a fogak sérülését követően:a fogak metszőéleinek sérülései vagy törött, repedezett fogak

3. elszíneződött, gyökérkezelt fogak színkorrekciója

4. a fogak metsző éleinek lepattogzásai

5. soron kívül-belül álló fogaknak a harmonikus fogívbe való "szintbehozatala"

6. fogak közötti rések, hézagok csökkentése, zárása

7. a fogak tengelyeltéréseinek korrigálása fogszabályozás nélkül.

Nem ajánlott a héjkerámia az alábbi esetekben:

1. nem megfelelő szájápolás esetén

2. nagymértékben szuvas vagy nagymértékben sérült (front)fogak esetén (ez esetben korona készítése indokolt; a cirkonkerámia koronákról itt! tudhat meg többet.)

3. bizonyos harapási rendellenességek eseté

4. ha a páciens éjszaka csikorgatja a fogait.

A direkt héjrestaurációk készítése

A külső fogfelszínből hozzávetőlegesen 0.4 - 0.8 mm-t veszünk el annak érdekében, hogy ide a direkt héj készítésére szolgáló anyagot majd felvigyük. A fogfelszínt egy e célra szolgáló speciális savval kezeljük, hogy a felvitt anyagok megfelelő tapadása biztosítva legyen.
Ezután egy, a borítóanyag rögzítésére szolgáló adhezív anyaggal vonjuk be a felszínt.

A felszínre felvisszük a Renamel Nano (Cosmedent) nevű anyagot, több lépésben, olyan színösszeállításban, ahogyan a fogfelszínt a többi foghoz tökéletesen hasonlatos lesz; vagy ha több fogon készül a direkt héj, olyan színösszeállításban, amely a tökéletes és harmonikus mosolyhoz szükséges. A "színkeverés" 5-10 féle árnyalatból is lehetséges.
A direkt héj készítésének munkafázisai
Jónéhány réteg felvitele után a fog esztétikai szempontból már majdnem tökéletes, ugyanakkor a fogforma is minden elvárásnak megfelelő. Ezután a fogat e célra szolgáló eszközökkel lesímítjuk és polírozzuk.
A direkt héj készítésének munkafázisai
Az apró egyenetlenségek kiküszöbölése érdekében a fogat egyre finomabb forgóeszközökkel lesímítjuk. Ennek során elnyeri végleges simaságát és esztétikáját.
A direkt héj készítésének munkafázisai

A fog elnyerte végleges formáját, és az elképzelt tökéletes színét. A szomszédos fogakra szintén direkt héjkerámia készül majd, miáltal a fogazat kifogástalan lesz mind esztétikai, mind funkcionális értelemben.

A szemléltető fotókat K. William "Buddy" Mopper, DDS, MS " Let's talk about composites" című publikációjából vettük át.

A direkt héj készítésének munkafázisai

 

Az indirekt héjkerámia készítése

A front-fog restauráció egyik legesztétikusabb formája, amikor egy vékony porcelán héjat ragasztunk a fogakra. Ez a vékony, átlagosan 0,5 mm-es héj a fog külső felszínét takarja. Mivel a fényáteresztő képessége megegyezik a fogéval, nem látható a fogon, hogy bármiféle fogászati beavatkozás történt volna.
Így minimális foganyagot áldozunk fel az ideális, gyönyörű mosoly kialakításához. Optimális esetben ez alig fél milliméter, így még a fogzománc is megmarad egy vékony rétegben, és a kerámiahéj korrigálja, kiegészíti, erősíti a fog zománcát.

Az indirekt kerámiahéjak készítéséhez fogtechnikusaink a VITA, a SHOFU vagy a Creation világcégek e célra kifejlesztett anyagait alkalmazzák.
A csúcsminőségű anyagok biztosítják azt a funkcionális és esztétikai minőséget, amely egy ilyen szintű fogászati restaurációnál elvárható.

 
 

Az indirekt héjkerámia és a korona közötti különbség jól látható ezen a két képen.
Míg korona készítésekor a foganyagból hozzávetőlegesen 50 %-ot kell elvenni, addig héjkerámia készítésekor legfeljebb 10 %-ot (sokszor még annyit sem).
A korona falvastagsága 2 mm körüli, a héjkerámia falvastagsága 0.5 - 0.8 mm.
Mindkét megoldásnak megvan a létjogosultsága, hiszen nem minden fog alkalmas héjkerámia készítésére.

Az indirekt héjkerámia (veneer) és a korona közötti különbség jól érthető ezen az ábrán.

A nagyobb mértékben szuvas vagy sérült fogakra nem lehet héjkerámiát készíteni.
Szintén nem készülhet héjkerámia nem megfelelő szájhigiéné, egyes harapási rendellenességek és éjszakai fogcsikorgatás fennállása esetén.

Az indirekt héjkerámia készítésének menete szemléletesen látható ezen az ábrán.
A nem esztétikus fogból a héjkerámia "helyének" megfelelően 0.5-1 mm-t kell elvenni.
A preparálást követően "A"-szilikon (nagy precizitású, kemény, rendkívül pontos ún. addíciós kötésű lenyomatanyag) lenyomat készül, amelynek segítségével a fogtechnikai laboratóriumban elkészül a héj. Ez a héj egy maratásos eljárást követően speciális ragasztóval lesz rögzítve a felszínen.
Az elkészült esztétikai restauráció tökéletesen adja vissza a fogak formáját és helyreállítja esztétikájukat.

 


Galéria

 

ELŐTTE
UTÁNA

héjkerámia (veneer) készítése előtt
Frontfogakon, különösen a nagymetsző fogakon a középvonalban szuvasodás van. A szuvasodás restaurációjára korábban hagyományos tömések készültek, amelyek sérültek, kiestek.

héjkerámia készítése után
A héjkerámiás esztétikai restauráció révén a frontfogak tökéletes esztétikai és funkcionális formát kaptak. A héjkerámia észrevehetetlenül helyezkedik el a fogakon.
ELŐTTE
UTÁNA

héjkerámia (veneer) készítése előtt
A két felső nagymetsző fog között rés, úgynevezett diasztéma van. Ebben az esetben a héjkerámia segítségével a fogak alig észrevehetően, mégis a rést kitöltve eltüntetik a hézagot.

héjkerámia készítése után
A héjkerámiával bevont frontfogak tökéletesen illeszkednek, a zavaró esztétikai helyzet a lehető legkevesebb foganyag feláldozásával került kijavításra.

ELŐTTE
UTÁNA
héjkerámia (veneer) készítése előtt
A páciens genetikai hátterű zománcfejlődési zavara következtében sárgás, érdes felszínű fogzománccal rendelkezett. Ennek ellenére - köszönhetően a tökéletes szájhigiénének - szuvasodás csak alig volt kimutatható.
héjkerámia készítése után
Az összes fog héjkerámia bevonatot kapott. A héjkerámiával került rendezésre a nem tökéletes okklúzió (a fogsorok egymással való érintkezése) is. A korábban erősen sárgás színű fogazat láthatóan esztétikussá vált.
ELŐTTE
UTÁNA

héjkerámia (veneer) készítése előtt
A fogak közötti rések esztétikai restaurációja héjkerámia segítségével orvosolható. A fogak eredeti állapotban is egészségesek, nem szuvasak, ugyanakkor a pácienst zavarta a nem kellően ívelt, így nem záródó fogforma.

héjkerámia készítése után
Héjkerámia segítségével az ún. kontaktpontok (a fogak szomszédos foggal való érintkezési pontjai) helyreállításra kerültek. A fogazat esztétikussá és harmonikussá vált.

 

ELŐTTE
UTÁNA
héjkerámia (veneer) készítése előtt
A felső fogak esztétikai szempontból kifogásolhatóak, ugyanakkor helyzetük sem megfelelő (kissé befelé állnak).
héjkerámia készítése után
Héjkerámiával mind a helyzeti eltérés, mind az esztétikai hátrány rekonstrukcióra került.
ELŐTTE
UTÁNA

héjkerámia (veneer) készítése előtt
Az apláziás (fogcsíra-hiányos) fogazatú páciens fogai között rés van, amely esztétikai szempontból hátrányos.

 

héjkerámia készítése után
Héjkerámiával a fogak - nem zavaróan - "szélesbítésre" kerültek, miáltal a közöttük korábban megtalálható rés "eltűnt".

ELŐTTE
UTÁNA
héjkerámia (veneer) készítése előtt
Baleset következtében sérült felső nagymetsző fogak esetén is kiválóan alkalmazható a héjkerámia-restauráció.
héjkerámia készítése után
A helyreállítás tökéletsen sikerült, az esztétikum érdekében a szomszédos fogak is héjbevonatot kaptak.

Amalgám tömések cseréje
Barázdazárás
Cirkon korona előnyei a fémvázra készülő koronákhoz és hidakhoz képest
Cirkonkerámia koronák és hidak - fémmentes és nem allergizál
Digitális röntgen - képalkotás
Esztétikus restaurációk
Fogászati korona és készítésének munkafázisai
Fogszínű tömések
Gyökérkezelés, gyökértömés
Héjkerámia (direkt és indirekt)
Helyi érzéstelenítés, altatás
Minimálinvazív fogászat - töméskészítés a lehető legkevesebb egészséges foganyag eltávolításával
Mosolytervezés (smile design)
Professzionális fogfehérítés
Professzionális szájhigiénés kezelés 

Elérhetőségek

logo sanoralbudapestSanoral Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Budapest, VII. kerület Erzsébet körút 58. (II. emelet)
(061) 3210577  0620 259 6363
 

logo sanoralerd
Sanoral  fogászat és szájsebészet Érd
 
2030 Érd Angyalka utca 1/a.
+3620 971 1655
 
 

Sanoral Fogászati és Szájsebészeti Klinika - esztétikai fogászat, szájsebészet, fogszabályozás, gyermekfogászat, implantológia, parodontológia - Sanoral Budapest

Sanoral Fogászat és Szájsebészet - esztétikai fogászat, szájsebészet, fogszabályozás, gyermekfogászat, implantológia, parodontológia - Sanoral Érd

Online bejelentkezés

Megközelítés